Tietosuojakäytäntö

Yksityisyys yhdellä silmäyksellä

Yleisiä tietoja

Seuraavissa huomautuksissa annetaan yksinkertainen yleiskatsaus siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Yksityiskohtaisia tietoja tietosuojasta on tämän tekstin alla olevassa tietosuojaselosteessa.

 1. Tietojen kerääminen tällä verkkosivustolla

Kuka on vastuussa tietojen keräämisestä tällä verkkosivustolla?

Tietojen käsittelystä tällä verkkosivustolla vastaa verkkosivuston ylläpitäjä. Löydät heidän yhteystietonsa tämän verkkosivuston painatuksesta.

Miten keräämme tietojasi?

Toisaalta tietosi kerätään, kun ilmoitat ne meille. Tietokonejärjestelmämme keräävät muita tietoja automaattisesti tai suostumuksellasi, kun vierailet verkkosivustolla. Nämä ovat pääasiassa teknisiä tietoja (esimerkiksi Internet-selain, käyttöjärjestelmä tai sivulle kutsumisen aika). Nämä tiedot kerätään automaattisesti heti, kun astut tälle verkkosivustolle.

Mihin käytämme tietojasi?

Osa tiedoista kerätään sen varmistamiseksi, että verkkosivusto toimii virheettömästi. Muita tietoja voidaan käyttää käyttäjäkäyttäytymisen analysointiin.

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus saada milloin tahansa maksutta tietoa tallennettujen henkilötietojesi alkuperästä, vastaanottajasta ja käyttötarkoituksesta. Sinulla on myös oikeus pyytää näiden tietojen korjaamista tai poistamista. Jos olet antanut suostumuksesi tietojenkäsittelyyn, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa tulevaisuutta varten. Sinulla on myös oikeus tietyissä olosuhteissa pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa painatuksessa ilmoitettuun osoitteeseen, jos sinulla on lisäkysymyksiä tietosuojaan liittyen. Analyysityökalut ja kolmannen osapuolen työkalut Kun vierailet tällä verkkosivustolla, surffauskäyttäytymistäsi voidaan arvioida tilastollisesti. Tämä tehdään pääasiassa evästeiden ja niin sanottujen analyysiohjelmien avulla.Yksityiskohtaiset tiedot näistä analyysiohjelmista löydät seuraavasta tietosuojaselosteesta.
 1. Isännöinti ja sisällönjakeluverkot (CDN)

Ulkoinen majoitus

Tätä verkkosivustoa isännöi ulkopuolinen palveluntarjoaja (isäntä). Tällä verkkosivustolla kerätyt henkilötiedot tallennetaan isännän palvelimille. Näitä voivat olla ensisijaisesti IP-osoitteet, yhteydenottopyynnöt, metatiedot ja viestintätiedot, sopimustiedot, yhteystiedot, nimet, verkkosivuston käyttö ja muut verkkosivuston kautta syntyvät tiedot.

Hosteria käytetään potentiaalisten ja nykyisten asiakkaidemme kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta) ja sen vuoksi, että palveluntarjoajan ammattilainen voi tarjota verkkotarjouksemme turvallisesti, nopeasti ja tehokkaasti (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Palveluntarjoajamme käsittelee tietojasi vain siinä määrin kuin on tarpeen sen suoritusvelvoitteiden täyttämiseksi ja noudattaa näitä tietoja koskevia ohjeisiamme.

Tilausten käsittelyä koskevan sopimuksen tekeminen

Tietosuojan mukaisen käsittelyn varmistamiseksi olemme tehneet sopimuksen tilausten käsittelystä hosting-palveluntarjoajamme kanssa.

 1. Yleiset tiedot ja pakolliset tiedot

Yksityisyys

Näiden sivujen ylläpitäjät suhtautuvat henkilötietojesi suojaamiseen erittäin vakavasti. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja lakisääteisten tietosuojasäännösten sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Jos käytät tätä verkkosivustoa, erilaisia henkilötietoja kerätään. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä tietoja keräämme ja mihin käytämme niitä. Siinä selitetään myös, miten ja mihin tarkoitukseen tämä tapahtuu.

Haluamme huomauttaa, että Internetissä tapahtuvassa tiedonsiirrossa (esimerkiksi sähköpostiviestinnässä) voi olla tietoturva-aukkoja. Tietojen täydellinen suojaaminen kolmansien osapuolten pääsyä vastaan ei ole mahdollista.

Vastuullisesta elimestä laadittu huomautus

Tämän verkkosivuston tietojenkäsittelystä vastaava henkilö on:

gamecardshop.com

Lentofoorumi 40
5657DB
Eindhoven
Pohjois-Brabant
Alankomaat

Tiedustelut, voit soittaa meille osoitteeseen:
+49 20156050319

Vastuullinen elin on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen (esim. nimet, sähköpostiosoitteet jne.) käsittelyn tarkoituksista ja keinoista.

Tietojenkäsittelyä koskevan suostumuksen peruuttaminen

Monet tietojenkäsittelytoiminnot ovat mahdollisia vain nimenomaisella suostumuksellasi. Voit milloin tahansa peruuttaa jo antamasi suostumuksen. Epävirallinen sähköpostiviesti meille riittää. Peruuttamiseen asti tapahtuneen tietojenkäsittelyn laillisuuteen peruutus ei vaikuta.

Oikeus vastustaa tietojen keräämistä erityistapauksissa ja suoramainontaa (RGPD:n 21 artikla).

JOS TIETOJENKÄSITTELY PERUSTUU ART. 6 abs. 1 lit. EOF RGPD, SINULLA ON OIKEUS MILLOIN TAHANSA VASTUSTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ ERITYISESTÄ TILANTEESTASI JOHTUVISTA SYISTÄ; TÄMÄ KOSKEE MYÖS NÄIHIN SÄÄNNÖKSIIN PERUSTUVAA PROFILOINTIA. KÄSITTELYÄ KOSKEVA OIKEUSPERUSTA ON ESITETTY TÄSSÄ TIETOSUOJASELOSTEESSA. JOS VASTUSTAT KÄSITTELYÄ, EMME ENÄÄ KÄSITTELE KYSEISIÄ HENKILÖTIETOJASI, PAITSI JOS VOIMME OSOITTAA, ETTÄ KÄSITTELYLLE ON TÄYDELLISET PERUSTEET, JOTKA SYRJÄYTTÄVÄT ETUSI, OIKEUTESI JA VASTUSTAMISVAPAUTESI (GDPR:N 21 ARTIKLAN 1 KOHTA).

JOS HENKILÖTIETOJASI KÄSITELLÄÄN SUORAMAINONTAA VARTEN, SINULLA ON OIKEUS MILLOIN TAHANSA VASTUSTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ TÄLLAISTA MAINONTAA VARTEN; TÄMÄ KOSKEE MYÖS PROFILOINTIA SILTÄ OSIN KUIN SE LIITTYY TÄLLAISEEN SUORAMAINONTAAN. JOS VASTUSTAT, HENKILÖTIETOJASI EI ENÄÄ KÄYTETÄ SUORAMAINONTAAN (VASTUSTUS ART. 21 (2) GDPR).

Oikeus hakea muutosta toimivaltaiselta valvontaviranomaiselta

Jos tietosuoja-asetusta rikotaan, asianomaisilla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa heidän vakinainen asuinpaikkansa, työpaikkansa tai väitetyn rikkomuksen tapahtumapaikka sijaitsee. Oikeus tehdä valitus ei rajoita muiden hallinnollisten tai oikeudellisten oikeussuojakeinojen käyttöä.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada tiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, toimitettua sinulle tai kolmannelle osapuolelle yleisessä koneluettavassa muodossa. Jos pyydät tietojen suoraa siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle, se tehdään vain siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista.

SSL- tai TLS-salaus

Turvallisuussyistä ja suojatakseen arkaluonteisen sisällön, kuten tilausten tai tiedustelujen, jotka lähetät meille sivuston ylläpitäjänä, välittämistä, tämä sivusto käyttää SSL- tai TLS-salausta. Tunnistat salatun yhteyden siitä, että selaimesi osoiterivillä muuttuu " http://" to " https://" ja selaimesi osoiterivillä olevasta riippulukkosymbolista.

Jos SSL- tai TLS-salaus on käytössä, kolmannet osapuolet eivät voi lukea meille lähettämiäsi tietoja.

Salatut maksutapahtumat tällä verkkosivustolla

Jos maksullisen sopimuksen tekemisen jälkeen on velvollisuus lähettää meille maksutietosi (esim. tilinumero suoraveloitusvaltuutusta varten), nämä tiedot ovat tarpeen maksujen käsittelyä varten.

Maksutapahtumat tavanomaisilla maksuvälineillä (Visa/MasterCard, suoraveloitus) suoritetaan yksinomaan salatun SSL- tai TLS-yhteyden kautta. Tunnistat salatun yhteyden siitä, että selaimesi osoiterivillä muuttuu muotoon " http://" to " https://" ja selaimesi osoiterivillä olevasta riippulukkosymbolista.

Salatun viestinnän ansiosta kolmannet osapuolet eivät voi lukea meille lähettämiäsi maksutietojasi.

Tiedot, poistaminen ja korjaaminen

Sinulla on oikeus saada sovellettavan lainsäädännön puitteissa vapaasti tietoa tallennetuista henkilötiedoistasi, niiden alkuperästä ja vastaanottajasta sekä tietojenkäsittelyn tarkoituksesta ja tarvittaessa oikeus oikaista tai poistaa nämä tiedot milloin tahansa. . . Voit milloin tahansa ottaa meihin yhteyttä painatuksessa mainittuun osoitteeseen, jos sinulla on lisäkysymyksiä henkilötietoihin liittyen.

Oikeus hoidon rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa painatuksessa mainittuun osoitteeseen. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen on olemassa seuraavissa tapauksissa:

 • Jos kiistät tallentamiemme henkilötietojesi paikkansapitävyyden, tarvitsemme yleensä aikaa asian tarkistamiseen. Tarkastuksen aikana sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan.
 • Jos henkilötietojesi käsittely tapahtui/tapahtuu lainvastaisesti, voit pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista poistamisen sijasta.
 • Jos emme enää tarvitse henkilötietojasi, mutta tarvitset niitä oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, puolustamiseen tai puolustamiseen, sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan poistamisen sijasta.
 • Jos olet esittänyt vastalauseen tietosuojavaltuutetun tietosuojakäytäntöä koskevan artiklan mukaisesti. 21 (1) GDPR:n mukaisesti, sinun ja meidän etujamme on punnittava. Niin kauan kuin ei ole selvää, kumpi etu on etusijalla, sinulla on oikeus vaatia, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan.

Jos olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, näitä tietoja voidaan niiden säilyttämisen lisäksi käyttää ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisten vaateiden esittämiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai salassapitosyistä. käsitellä Euroopan unionin tai jäsenvaltion kannalta tärkeitä yleistä etua koskevia asioita.

Mainossähköpostien vastustaminen

Vastustamme täten painatusvelvoitteen yhteydessä julkaistujen yhteystietojen käyttöä ei-toivotun mainos- ja tiedotusmateriaalin lähettämiseen. Sivuston ylläpitäjät pidättävät nimenomaisesti oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimiin, jos ei-toivottua mainontaa, kuten roskapostia, lähetetään.

 1. Tietojen kerääminen tällä verkkosivustolla

Evästeet

Verkkosivustomme käyttää niin sanottuja "evästeitä". Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, eivätkä ne aiheuta mitään vahinkoa loppulaitteellesi. Ne tallennetaan loppulaitteeseesi väliaikaisesti istunnon ajaksi (istuntoevästeet) tai pysyvästi (pysyvät evästeet). Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti vierailun jälkeen. Pysyvät evästeet säilyvät loppulaitteellasi, kunnes poistat ne itse tai kunnes selaimesi poistaa ne automaattisesti.

Joissakin tapauksissa myös kolmansien osapuolten evästeet saattavat tallentua päätelaitteeseesi, kun vierailet sivustollamme (kolmansien osapuolten evästeet). Näiden avulla sinä tai me voimme käyttää tiettyjä kolmannen osapuolen yrityksen palveluita (esimerkiksi evästeet maksupalveluiden käsittelyä varten).

Evästeillä on erilaisia toimintoja. Monet evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, koska tietyt verkkosivuston toiminnot eivät toimisi ilman niitä (esimerkiksi ostoskoritoiminto tai videoiden näyttäminen). Muita evästeitä käytetään käyttäjien käyttäytymisen arviointiin tai mainonnan näyttämiseen.

Evästeet, jotka ovat välttämättömiä sähköisen viestintäprosessin suorittamiseksi (välttämättömät evästeet) tai tiettyjen haluamiesi toimintojen tarjoamiseksi (toiminnalliset evästeet, esimerkiksi ostoskoritoimintoa varten) tai verkkosivuston optimoimiseksi (esimerkiksi evästeet verkkoyleisön mittaamiseksi), jotka tallennetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, ellei muuta oikeusperustaa ole mainittu. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu evästeiden tallentamiseen, jotta se voi tarjota palvelujaan optimaalisesti ja teknisesti virheettömästi. Jos evästeiden tallentamiseen on pyydetty suostumus, kyseiset evästeet tallennetaan yksinomaan tämän suostumuksen perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta); suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Voit määrittää selaimesi niin, että se ilmoittaa sinulle evästeiden asettamisesta ja sallii evästeet vain yksittäistapauksissa, estää evästeiden hyväksymisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti ja aktivoi evästeiden automaattisen poistamisen, kun selain suljetaan. Jos evästeet poistetaan käytöstä, tämän verkkosivuston toiminnot voivat olla rajoitettuja.

Jos kolmannet osapuolet käyttävät evästeitä tai analyysitarkoituksiin, ilmoitamme tästä erikseen tässä tietosuojaselosteessa ja pyydämme tarvittaessa suostumustasi.

Evästeen suostumus Borlabs-evästeen kanssa

Verkkosivustomme käyttää Borlabs Cookie -evästeiden suostumustekniikkaa saadakseen suostumuksesi tiettyjen evästeiden tallentamiseen selaimeesi ja dokumentoidakseen sen tietosuojasäännösten mukaisesti. Tämän tekniikan toimittaja on Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (jäljempänä "Borlabs").

Kun siirryt verkkosivustollemme, selaimeesi tallennetaan Borlabs-eväste, joka tallentaa antamasi suostumuksen tai sen peruuttamisen. Näitä tietoja ei välitetä Borlabs-evästeen tarjoajalle.

Kerätyt tiedot säilytetään, kunnes pyydät meitä poistamaan ne tai poistat Borlabsin evästeen itse tai kunnes tietojen säilyttämisen tarkoitus ei enää täyty. Tämä ei vaikuta lain edellyttämiin säilytysaikoihin. Borlabs-evästeen tietojenkäsittelyä koskevat yksityiskohdat löytyvät osoitteesta osoitteesta https://de.borlabs.io/kb/which-data-stores-borlabs-cookie/

Borlabsin evästesuostumustekniikkaa käytetään lakisääteisen suostumuksen saamiseksi evästeiden käyttöön. Tämän oikeusperustana on Art. 6 para. 1 lauseke 1 lit. c GDPR.

Palvelimen lokitiedostot

Sivujen tarjoaja kerää ja tallentaa automaattisesti tietoja niin sanottuihin palvelinlokitiedostoihin, jotka selaimesi välittää automaattisesti meille. Nämä ovat:

 • Selaimen tyyppi ja versio
 • käytetty käyttöjärjestelmä
 • viittaus url
 • Yhteyttä käyttävän tietokoneen isäntänimi
 • Palvelimen pyynnön aika
 • IP-osoite

Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Nämä tiedot kerätään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu intressi verkkosivustonsa teknisesti virheettömään esitystapaan ja optimointiin; palvelinlokitiedostot on tallennettava tätä tarkoitusta varten.

Yhteydenottolomake

Jos lähetät meille kyselyitä yhteydenottolomakkeen kautta, tallennamme kyselylomakkeen tiedot, mukaan lukien siinä antamasi yhteystiedot, kyselyn käsittelyä ja jatkokysymyksiä varten. Emme luovuta näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Näitä tietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, jos pyyntösi liittyy sopimuksen täyttämiseen tai on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, joka koskee meille osoitettujen tiedustelujen tehokasta käsittelyä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), tai suostumukseesi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), jos sitä on pyydetty.

Yhteydenottolomakkeella antamasi tiedot säilyvät meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tietojen tallentamiseen tai tietojen tallentamisen tarkoitus ei enää täyty (esimerkiksi pyyntösi käsittelyn jälkeen). . Pakolliset lakisääteiset säännökset, erityisesti säilytysajat, eivät vaikuta tähän.

Konsultointi sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla, tallennamme ja käsittelemme tiedusteluasi, mukaan lukien kaikki siitä johtuvat henkilötiedot (nimi, tiedustelu), tiedustelusi käsittelyä varten. Emme anna näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Näitä tietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, jos pyyntösi liittyy sopimuksen täyttämiseen tai on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, joka koskee meille osoitettujen tiedustelujen tehokasta käsittelyä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), tai suostumukseesi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), jos sitä on pyydetty.

Yhteydenottopyyntöjen kautta toimittamasi tiedot säilyvät meillä, kunnes pyydät niiden poistamista, peruutat suostumuksesi tietojen tallentamiseen tai tietojen tallentamisen tarkoitus ei enää täyty (esimerkiksi pyyntösi käsittelyn jälkeen). . Pakolliset lakisääteiset säännökset, erityisesti lakisääteiset säilytysajat, eivät vaikuta tähän.

Rekisteröidy tällä sivustolla

Voit rekisteröityä tälle verkkosivustolle käyttääksesi sivuston lisäominaisuuksia. Käytämme syöttämiäsi tietoja vain sen tarjouksen tai palvelun käyttämiseen, johon olet rekisteröitynyt. Rekisteröitymisen yhteydessä pyydetyt pakolliset tiedot on annettava kokonaisuudessaan. Muussa tapauksessa kieltäydymme rekisteröinnistä.

Tärkeistä muutoksista, kuten tarjouksen laajuudesta tai teknisesti välttämättömistä muutoksista, ilmoitamme sinulle rekisteröinnin yhteydessä annetulla sähköpostiosoitteella.

Rekisteröinnin yhteydessä annettuja tietoja käsitellään rekisteröinnin yhteydessä syntyneen käyttäjäsuhteen toteuttamiseksi ja tarvittaessa lisäsopimusten tekemiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Rekisteröinnin aikana tallennetut tiedot säilytetään niin kauan kuin olet rekisteröitynyt tälle verkkosivustolle, minkä jälkeen ne poistetaan. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin säilytysaikoihin.

Tämän verkkosivuston kommenttitoiminto

Tämän sivun kommenttitoimintoa varten tallennetaan kommenttisi lisäksi tiedot kommentin luomisajankohdasta, sähköpostiosoitteestasi ja valitsemastasi käyttäjätunnuksesta, jos et kirjoita nimettömänä.

IP-osoitteen tallennus

Kommentointiominaisuutemme tallentaa kommentteja kirjoittavien käyttäjien IP-osoitteet. Koska emme tarkista tämän sivuston kommentteja ennen niiden aktivointia, tarvitsemme nämä tiedot voidaksemme ryhtyä toimenpiteisiin kirjoittajaa vastaan, jos kyseessä on laillisuusrikkomus, kuten loukkaus tai propaganda.

Tilaa kommentit

Sivuston käyttäjänä voit tilata kommentteja rekisteröitymisen jälkeen. Saat vahvistussähköpostiviestin, jossa vahvistetaan, että olet annetun sähköpostiosoitteen omistaja. Voit peruuttaa tämän ominaisuuden milloin tahansa tiedotussähköposteissa olevan linkin kautta. Tällöin kommenttien tilaamisen yhteydessä antamasi tiedot poistetaan; jos olet toimittanut nämä tiedot meille muihin tarkoituksiin ja muissa paikoissa (esim. uutiskirjeen tilaaminen), nämä tiedot säilyvät meillä.

Huomautukset varastoinnin kesto

Kommentit ja niihin liittyvät tiedot (esim. IP-osoite) tallennetaan ja säilyvät tällä verkkosivustolla, kunnes kommentoitu sisältö on poistettu kokonaan tai kommentit on poistettava oikeudellisista syistä (esim. loukkaavat kommentit).

Oikeusperusta

Kommentit tallennetaan suostumuksesi perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa. Epävirallinen sähköpostiviesti meille riittää. Peruuttaminen ei vaikuta jo suoritettujen tietojenkäsittelytoimien laillisuuteen.

 1. Sosiaaliset verkostot

eRecht24 Secure Sharing Tool

Tämän verkkosivuston sisältöä voidaan jakaa sosiaalisissa verkostoissa, kuten Facebookissa, Twitterissä ja muissa sosiaalisissa verkostoissa tietosuojasäännösten mukaisesti. Tämä sivusto käyttää eRecht24 turvallinen jakamistyökalu tätä tarkoitusta varten. Tämä työkalu luo suoran yhteyden verkkojen ja käyttäjien välille vain, kun käyttäjä aktiivisesti napsauttaa jotakin näistä painikkeista. Painikkeen napsauttaminen merkitsee yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua suostumusta. Tämä suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa tulevaisuutta varten.

Tämä työkalu ei automaattisesti siirrä käyttäjätietoja näiden alustojen ylläpitäjille. Jos käyttäjä on rekisteröitynyt johonkin sosiaaliseen verkostoon, Facebookin, Twitterin ja muiden sosiaalisten verkostojen painikkeita käytettäessä avautuu tietoikkuna, jossa käyttäjä voi vahvistaa tekstin ennen sen lähettämistä.

Käyttäjämme voivat jakaa tämän sivun sisältöä sosiaalisissa verkostoissa tietosuojasäännösten mukaisesti ilman, että verkko-operaattorit luovat täydellisiä selausprofiileja.

Facebook-liitännäiset (Tykkää ja Jaa-painike)

Tähän verkkosivustoon on integroitu sosiaalisen verkoston Facebookin liitännäisiä. Tämän palvelun tarjoaja on Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti. Facebookin mukaan kerätyt tiedot siirretään kuitenkin myös Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansiin maihin.

Voit tunnistaa Facebook-liitännäiset Facebook-logosta tai tämän verkkosivuston "Tykkää-painikkeesta" ("Like"). Löydät yleiskatsauksen Facebook-liitännäisistä täältä: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE .

Kun vierailet tällä verkkosivustolla, selaimesi ja Facebook-palvelimen välillä muodostetaan suora yhteys laajennuksen kautta. Facebook saa IP-osoitteesi avulla tiedon siitä, että olet vieraillut tällä verkkosivustolla. Jos napsautat Facebookin "Tykkää"-painiketta Facebook-tilillesi kirjautuneena, voit yhdistää tämän verkkosivuston sisällön Facebook-profiiliisi. Näin Facebook voi yhdistää vierailusi tällä verkkosivustolla käyttäjätiliisi. Haluamme huomauttaa, että meillä sivujen tarjoajana ei ole tietoa siirrettyjen tietojen sisällöstä tai siitä, miten Facebook käyttää niitä. Löydät lisätietoja tästä Facebookin tietosuojakäytännöstä osoitteessa: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation .

Jos et halua, että Facebook voi yhdistää vierailusi tällä verkkosivustolla Facebook-käyttäjätiliisi, kirjaudu ulos Facebook-käyttäjätililtäsi.

Facebook-liitännäisiä käytetään Art. 6 (1) (f) GDPR:n perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu saada mahdollisimman suuri näkyvyys sosiaalisessa mediassa. Jos asianmukaista suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Instagram-lisäosa

Instagram-palvelun toiminnot on integroitu tähän verkkosivustoon. Nämä toiminnot tarjoaa Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jos olet kirjautunut Instagram-tilillesi, voit napsauttaa Instagram-painiketta linkittääksesi tämän verkkosivuston sisällön Instagram-profiiliisi. Näin Instagram voi yhdistää vierailusi tällä verkkosivustolla käyttäjätiliisi. Haluamme huomauttaa, että sivujen tarjoajana meillä ei ole tietoa siirrettyjen tietojen sisällöstä ja siitä, miten Instagram käyttää niitä.

Tietoja tallennetaan ja analysoidaan tietosuojaselosteen Art. 6 para. 1 lit. f GDPR:n perusteella. Sivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu saada mahdollisimman suuri näkyvyys sosiaalisessa mediassa. Jos asianmukaista suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja on Instagramin tietosuojakäytännössä: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

Pinterest-lisäosa

Tällä verkkosivustolla käytämme Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest") ylläpitämän Pinterest-yhteisöverkon sosiaalisia lisäosia.

Jos avaat sivun, joka sisältää tällaisen laajennuksen, selaimesi muodostaa suoran yhteyden Pinterestin palvelimiin. Lisäosa lähettää lokitietoja Pinterestin Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle. Nämä lokitiedot voivat sisältää IP-osoitteesi, sellaisten vierailtujen verkkosivustojen osoitteet, jotka sisältävät myös Pinterest-ominaisuuksia, selaimen tyypin ja asetukset, päivämäärän ja kellonajan, pyynnön ajankohdan, Pinterestin käyttötavan ja evästeet.

Tietoja tallennetaan ja analysoidaan tietosuojaselosteen Art. 6 para. 1 lit. f GDPR:n perusteella. Sivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu saada mahdollisimman suuri näkyvyys sosiaalisessa mediassa. Jos asianmukaista suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja Pinterestin suorittaman tietojen käsittelyn tarkoituksesta, laajuudesta ja jatkokäsittelystä ja käytöstä sekä oikeuksistasi ja mahdollisuuksista suojella yksityisyyttäsi löydät Pinterestin tietosuojaa koskevista tiedoista: https: //policy.pinterest.com/de/privacy-policy .

 1. Analytiikka ja mainonnan työkalut

Google analytics

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -verkkosanalyysipalvelun toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Analytics käyttää niin sanottuja "evästeitä". Nämä ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja joiden avulla voidaan analysoida verkkosivuston käyttöäsi. Evästeen tuottamat tiedot tämän verkkosivuston käytöstäsi siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne.

Google Analyticsin evästeiden tallentaminen ja tämän analyysityökalun käyttö perustuvat yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu analysoida käyttäjien käyttäytymistä optimoidakseen sekä verkkosivustonsa että mainontaansa. Jos vastaavaa suostumusta (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen) on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

IP:n anonymisointi

Olemme aktivoineet IP-anonymisointitoiminnon tällä verkkosivustolla. Tämän seurauksena Google lyhentää IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltioissa ennen kuin se siirretään Yhdysvaltoihin. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. . Selaimesi Google Analyticsin yhteydessä lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Selaimen lisäosa

Voit estää evästeiden tallentamisen asettamalla selainohjelmistosi sen mukaisesti; haluamme kuitenkin huomauttaa, että tässä tapauksessa et voi käyttää kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja täysimääräisesti. Voit myös estää Googlea keräämästä evästeen tuottamia ja verkkosivuston käyttöön liittyviä tietoja (mukaan lukien IP-osoitteesi) ja estää Googlea käsittelemästä näitä tietoja lataamalla ja asentamalla selainliitännäisen, joka on saatavilla seuraavasta linkistä: https ://tools .google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Vastalause tietojen keräämistä vastaan

Voit estää Google Analyticsia keräämästä tietojasi napsauttamalla seuraavaa linkkiä. Opt-out-eväste asetetaan estämään tietojesi kerääminen tulevilla vierailuilla tällä verkkosivustolla: Poista Google Analytics käytöstä.

Lisätietoja siitä, miten Google Analytics käsittelee käyttäjätietoja, on Googlen tietosuojaselosteessa: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Tilauksen käsittely

Olemme tehneet Googlen kanssa sopimuksen tilausten käsittelystä ja noudatamme täysin Saksan tietosuojaviranomaisten tiukkoja vaatimuksia Google Analyticsin käytössä.

Demografiset ominaisuudet Google Analyticsissa

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsin "demografiset ominaisuudet" -toimintoa. Sen avulla voidaan luoda raportteja, jotka sisältävät tietoja sivuston kävijöiden iästä, sukupuolesta ja kiinnostuksen kohteista. Nämä tiedot ovat peräisin Googlen kiinnostukseen perustuvasta mainonnasta ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kävijätiedoista. Näitä tietoja ei voida kohdistaa tiettyyn henkilöön. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä milloin tahansa Google-tilisi mainosasetusten kautta tai kieltää yleisesti Google Analyticsin keräämät tietosi kohdassa "Tietojen keräämisen vastustaminen" kuvatulla tavalla.

Varastoinnin kesto

Googlen käyttäjä- ja tapahtumatasolla tallentamat tiedot, jotka liittyvät evästeisiin, käyttäjätunnisteisiin (esim. Käyttäjätunnus) tai mainostunnisteisiin (esim. DoubleClick-evästeet, Android-mainostunnus), anonymisoidaan 14 kuukauden kuluttua tai poistetaan. Löydät lisätietoja tästä seuraavasta linkistä: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdSense (ei henkilökohtainen)

Tämä verkkosivusto käyttää Google AdSense -mainosten integrointipalvelua. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Käytämme Google AdSensea "ei-henkilökohtaisessa" tilassa. Toisin kuin personoidussa tilassa, mainokset eivät perustu aiempaan käyttäjäkäyttäytymiseesi, eikä sinulle luoda käyttäjäprofiilia. Sen sijaan mainoksen valinnassa käytetään niin sanottuja "asiayhteystietoja". Valitut mainokset perustuvat esimerkiksi sijaintiisi, verkkosivuston sisältöön, jolla olet, tai nykyisiin hakusanoihisi. Voit lukea lisää Google AdSensen henkilökohtaisen ja ei-henkilökohtaisen kohdentamisen eroista osoitteessa: https://support.google.com/adsense/answer/9007336 .

Huomaa, että evästeitä voidaan tallentaa myös silloin, kun käytät Google Adsensea ei-henkilökohtaisessa tilassa. Googlen mukaan niitä käytetään petosten ja väärinkäytösten torjuntaan. Evästeet pysyvät loppulaitteessasi, kunnes poistat ne.

Google Adsensen käyttö ei-henkilökohtaisessa tilassa perustuu Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Meillä on oikeutettu etu analysoida käyttäjien käyttäytymistä optimoidaksemme sekä verkkosivustomme että mainontaamme. Jos vastaavaa suostumusta (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen) on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Google on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelmän mukaisesti. Privacy Shield on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tavoitteena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojastandardien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Kaikki Privacy Shield -sertifioidut yritykset sitoutuvat noudattamaan näitä tietosuojastandardeja.

Voit säätää mainosasetuksiasi itsenäisesti käyttäjätililläsi. Voit tehdä tämän napsauttamalla seuraavaa linkkiä ja kirjautumalla sisään: https://adssettings.google.com/authenticated .

Lisätietoja Googlen mainosteknologioista löydät täältä:
https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

Google Analyticsin uudelleenmarkkinointi

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsin uudelleenmarkkinointiominaisuuksia yhdessä Google Adsin ja Google DoubleClickin laitteiden välisten ominaisuuksien kanssa. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Tämän toiminnon avulla Google Analyticsin uudelleenmarkkinoinnilla luodut mainonnan kohderyhmät voidaan yhdistää Google Adsin ja Google DoubleClickin laitteiden välisiin toimintoihin. Tällä tavoin yksilölliset kiinnostuksen kohteena olevat mainosviestit, jotka on räätälöity sinulle aikaisemman käyttösi ja selauskäyttäytymisesi perusteella yhdellä päätelaitteella (esim. matkapuhelimella), voidaan näyttää myös toisella päätelaitteellasi (esim. tabletilla tai tietokoneella).

Jos olet antanut suostumuksesi, Google yhdistää selaushistoriasi verkkoselailun ja sovellusten selailun Google-tiliisi tätä tarkoitusta varten. Näin samat yksilölliset mainosviestit voidaan sijoittaa kaikkiin laitteisiin, joihin kirjaudut Google-tililläsi.

Tämän ominaisuuden tukemiseksi Google Analytics kerää Googlen tunnistautuneita käyttäjätunnuksia, jotka yhdistetään tilapäisesti Google Analytics -tietoihimme, jotta voidaan määritellä ja luoda kohderyhmiä laitteiden välistä mainontaa varten.

Voit pysyvästi kieltäytyä laitteiden välisestä uudelleenmarkkinoinnista/kohdennuksesta poistamalla henkilökohtaisen mainonnan käytöstä; seuraa tätä linkkiä: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

Google-tilillesi tallennettujen tietojen yhteenveto perustuu yksinomaan suostumukseesi, jonka voit antaa tai peruuttaa Googlen kanssa (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Jos tiedonkeruuprosesseja ei yhdistetä Google-tilillesi (esim. koska sinulla ei ole Google-tiliä tai olet vastustanut yhdistämistä), tietojen kerääminen perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Oikeutettu etu johtuu siitä, että verkkosivuston ylläpitäjä on kiinnostunut verkkosivuston kävijöiden anonyymista analysoinnista mainostarkoituksiin.

Lisätietoja ja tietosuojasäännökset löytyvät Googlen tietosuojaselosteesta osoitteessa: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .

Google-mainokset ja Google Conversion Tracking

Tämä verkkosivusto käyttää Googlen mainoksia. Google Ads on Google Ireland Limitedin ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, verkkomainontaohjelma.

Käytämme osana Google Adsia niin sanottua konversioseurantaa. Jos napsautat Googlen mainosta, asetetaan konversioseurantaeväste. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka Internet-selain tallentaa käyttäjän tietokoneelle. Nämä evästeet menettävät voimassaolonsa 30 päivän kuluttua, eikä niitä käytetä käyttäjien henkilökohtaiseen tunnistamiseen. Jos käyttäjä vierailee tietyillä tämän verkkosivuston sivuilla eikä eväste ole vielä vanhentunut, Google ja me voimme tunnistaa, että käyttäjä napsautti mainosta ja hänet ohjattiin tälle sivulle.

Jokainen Google Ads -asiakas saa eri evästeen. Evästeitä ei voida seurata eri Google Ads -asiakkaiden verkkosivustoilla. Konversioevästeen avulla saatuja tietoja käytetään konversiotilastojen luomiseen Google Ads -asiakkaille, jotka ovat valinneet konversioseurannan. Asiakkaat saavat selville niiden käyttäjien kokonaismäärän, jotka napsauttivat heidän mainostaan ja jotka ohjattiin sivulle, jossa on konversioseurantatunniste. He eivät kuitenkaan saa mitään tietoja, joiden avulla käyttäjät voitaisiin tunnistaa henkilökohtaisesti. Jos et halua osallistua seurantaan, voit kieltää tämän käytön yksinkertaisesti poistamalla Googlen konversioseurantaevästeen käytöstä Internet-selaimesi käyttäjäasetuksissa.

Muuntumisevästeiden tallentaminen ja tämän seurantatyökalun käyttö perustuvat Art. 6 kappaleeseen. 1 lit. f GDPR:n perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu analysoida käyttäjien käyttäytymistä optimoidakseen sekä verkkosivustonsa että mainontaansa. Jos vastaavaa suostumusta (esim. suostumusta evästeiden tallentamiseen) on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja Google-mainoksista ja Googlen konversioseurannasta löydät Googlen tietosuojasäännöistä: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Voit määrittää selaimesi niin, että se ilmoittaa sinulle evästeiden asettamisesta ja sallii evästeet vain yksittäistapauksissa, estää evästeiden hyväksymisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti ja aktivoi evästeiden automaattisen poistamisen, kun selain suljetaan. Jos evästeet poistetaan käytöstä, tämän verkkosivuston toiminnot voivat olla rajoitettuja.

Googlen kaksoisnapsautus

Tämä verkkosivusto käyttää Google DoubleClickin toimintoja. Toimittaja on Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (jäljempänä "DoubleClick").

DoubleClickin avulla sinulle näytetään kiinnostukseen perustuvia mainoksia koko Googlen mainosverkostossa. DoubleClickin avulla mainokset voidaan räätälöidä katsojan kiinnostuksen kohteiden mukaan. Mainoksemme voidaan esimerkiksi näyttää Googlen hakutuloksissa tai DoubleClickiin liittyvissä bannerimainoksissa.

Jotta DoubleClick voi näyttää käyttäjille kiinnostukseen perustuvaa mainontaa, sen on pystyttävä tunnistamaan kyseinen katsoja. Tätä tarkoitusta varten käyttäjän selaimeen tallennetaan eväste, jonka taakse tallennetaan käyttäjän käymät verkkosivustot, klikkaukset ja useita muita tietoja. Nämä tiedot yhdistetään pseudonyymiksi käyttäjäprofiiliksi, jotta kyseiselle käyttäjälle voidaan näyttää kiinnostukseen perustuvaa mainontaa.

Google DoubleClickiä käytetään kohdennettuun mainontaan. Tämä edustaa oikeutettua etua, jota tarkoitetaan art. 6 para. 1 lit. f GDPR Jos on pyydetty vastaava suostumus (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen), käsittely tapahtuu yksinomaan GDPR:n artiklan 1 kohdan perusteella. 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Voit asettaa selaimesi niin, ettei se enää tallenna evästeitä. Tämä saattaa kuitenkin rajoittaa verkkosivuston toimintoja. On myös huomattava, että DoubleClick voi käyttää myös muita tekniikoita käyttäjäprofiilien luomiseen. Siksi evästeiden poistaminen käytöstä ei takaa, että käyttäjäprofiileja ei enää luotaisi.

Lisätietoja siitä, miten voit vastustaa Googlen näyttämiä mainoksia, saat seuraavista linkeistä: https://policies.google.com/technologies/ads ja https://adssettings.google.com/authenticated .

Facebook-pikselit

Tämä verkkosivusto käyttää Facebookin kävijätoimintapikseliä konversion mittaamiseen. Tämän palvelun tarjoaja on Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti. Facebookin mukaan kerätyt tiedot toimitetaan kuitenkin myös Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansiin maihin.

Näin voidaan seurata sivuston kävijöiden käyttäytymistä sen jälkeen, kun heidät on Facebook-mainosta klikkaamalla ohjattu palveluntarjoajan verkkosivustolle. Näin Facebook-mainosten tehokkuutta voidaan arvioida tilastollisia ja markkinatutkimustarkoituksia varten ja optimoida tulevia mainostoimenpiteitä.

Kerätyt tiedot ovat meille tämän verkkosivuston ylläpitäjinä nimettömiä, emmekä voi tehdä mitään johtopäätöksiä käyttäjän henkilöllisyydestä. Facebook kuitenkin tallentaa ja käsittelee tiedot, jotta yhteys kyseiseen käyttäjäprofiiliin on mahdollinen ja jotta Facebook voi käyttää tietoja omiin mainostarkoituksiinsa seuraavien säännösten mukaisesti. Facebookin tiedot käyttöohjeet . Näin Facebook voi sijoittaa mainoksia Facebookin sivuille ja Facebookin ulkopuolelle. Me sivuston ylläpitäjinä emme voi vaikuttaa tähän tietojen käyttöön.

Facebook-pikselien käyttö perustuu Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu tehokkaisiin mainostoimenpiteisiin, myös sosiaalisessa mediassa. Jos vastaavaa suostumusta (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen) on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja yksityisyytesi suojaamisesta löydät Facebookin tietosuojaselosteesta: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ .

Voit myös poistaa "Mukautetut yleisöt" -uudelleenmarkkinointiominaisuuden käytöstä Mainosasetukset-osiossa osoitteessa osoitteessa https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Tätä varten sinun on oltava kirjautuneena Facebookiin.

Jos sinulla ei ole Facebook-tiliä, voit poistaa Facebookin käyttöperusteisen mainonnan käytöstä European Interactive Digital Advertising Alliancen verkkosivustolla: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

 1. Liitännäiset ja työkalut

YouTube ja parannettu yksityisyys

Tämä sivusto sisältää videoita YouTubesta. Sivuston ylläpitäjä on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Käytämme YouTubea laajennetussa tietosuojatilassa. YouTuben mukaan tämä tila tarkoittaa, että YouTube ei tallenna mitään tietoja tämän verkkosivuston kävijöistä ennen videon katsomista. Laajennettu tietosuojatila ei kuitenkaan välttämättä sulje pois tietojen siirtämistä YouTube-kumppaneille. Näin YouTube luo yhteyden Google DoubleClick -verkkoon riippumatta siitä, katsotko videota.

Heti kun käynnistät YouTube-videon tällä verkkosivustolla, yhteys YouTuben palvelimiin muodostetaan. YouTube-palvelimelle ilmoitetaan, millä sivuillamme olet vieraillut. Jos olet kirjautunut YouTube-tilillesi, annat YouTuben määrittää surffauskäyttäytymisesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi.

Lisäksi YouTube saattaa tallentaa erilaisia evästeitä päätelaitteellesi videon käynnistämisen jälkeen. Näiden evästeiden avulla YouTube voi saada tietoja tämän verkkosivuston kävijöistä. Näitä tietoja käytetään muun muassa videotilastojen laatimiseen, käytettävyyden parantamiseen ja petosyritysten estämiseen. Evästeet pysyvät loppulaitteessasi, kunnes poistat ne.

Tarvittaessa YouTube-videon käynnistämisen jälkeen voidaan aloittaa muita tietojenkäsittelytoimintoja, joihin emme voi vaikuttaa.

YouTubea käytetään verkkotarjoustemme houkuttelevan esittelyn vuoksi. Tämä edustaa oikeutettua etua art. 6 para. 1 lit. f GDPR:n mukaisesti. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely tapahtuu yksinomaan Art. 6 para. 1 lit. a GDPR:n perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja YouTuben tietosuojasta on sen tietosuojaselosteessa osoitteessa: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Vimeo

Tämä verkkosivusto käyttää videoportaali Vimeon lisäosia. Palveluntarjoaja on Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Yhdysvallat.

Jos vierailet jollakin Vimeo-liitännäisellä varustetulla sivullamme, yhteys Vimeon palvelimiin muodostetaan. Vimeon palvelimelle ilmoitetaan, millä sivuillamme olet vieraillut. Lisäksi Vimeo saa IP-osoitteesi. Tämä pätee myös, jos et ole kirjautunut Vimeoon tai sinulla ei ole tiliä Vimeossa. Vimeon keräämät tiedot siirretään Yhdysvalloissa sijaitsevalle Vimeon palvelimelle.

Jos olet kirjautuneena Vimeo-tilillesi, annat Vimeon määrittää selauskäyttäytymisesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos Vimeo-tililtäsi.

Vimeota käytetään verkkotarjoustemme houkuttelevan esittelyn vuoksi. Tämä edustaa oikeutettua etua art. 6 para. 1 lit. f GDPR:n mukaisesti. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely tapahtuu yksinomaan Art. 6 para. 1 lit. a GDPR:n perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä on Vimeon tietosuojakäytännössä osoitteessa: https://vimeo.com/privacy .

Google Web Fonts

Tämä sivusto käyttää Googlen tarjoamia niin sanottuja web-fontteja fonttien yhtenäiseen esittämiseen. Googlen fontit on asennettu paikallisesti. Yhteyttä Googlen palvelimiin ei ole.

Lisätietoja Google Web Fontsista on osoitteessa https://developers.google.com/fonts/faq ja Googlen tietosuojaselosteessa: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Adobe-fontit

Tämä verkkosivusto käyttää Adoben web-fontteja tiettyjen fonttien yhtenäiseen esittämiseen. Toimittaja on Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Kun vierailet tällä verkkosivustolla, selaimesi lataa tarvittavat fontit suoraan Adobelta, jotta ne voidaan näyttää oikein laitteellasi. Selaimesi muodostaa yhteyden Adoben palvelimiin Yhdysvalloissa Tämä antaa Adobelle tiedon siitä, että tätä verkkosivustoa on käytetty IP-osoitteesi kautta. Adoben mukaan fontteja tarjottaessa ei tallenneta evästeitä.

Adobe on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen mukaisesti. Privacy Shield on Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojanormien noudattaminen. Löydät lisätietoja osoitteesta: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html .

Tietoja tallennetaan ja analysoidaan tietosuojaselosteen Art. 6 para. 1 lit. f GDPR:n perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu fontin yhtenäiseen esittämiseen verkkosivustollaan. Jos vastaavaa suostumusta (esim. suostumusta evästeiden tallentamiseen) on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja Adobe Fontsista löydät osoitteesta: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html .

Adoben tietosuojakäytäntö löytyy osoitteesta: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google maps

Tämä sivusto käyttää Google Mapsin karttapalvelua API:n kautta. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Mapsin toimintojen käyttäminen edellyttää IP-osoitteesi tallentamista. Nämä tiedot siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Tämän sivuston tarjoaja ei voi vaikuttaa tähän tiedonsiirtoon.

Google Mapsia käytetään verkkotarjoustemme houkuttelevan esittelyn vuoksi ja helpottaaksemme verkkosivustolla ilmoittamiemme paikkojen etsimistä. Tämä edustaa oikeutettua etua, jota tarkoitetaan art. 6 para. 1 lit. f yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely tapahtuu yksinomaan art. 6 para. 1 lit. a GDPR:n perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä on Googlen tietosuojaselosteessa: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google ReCAPTCHA

Käytämme "Google reCAPTCHA" (jäljempänä "reCAPTCHA") tällä verkkosivustolla. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

ReCAPTCHA:n tarkoituksena on tarkistaa, onko tietojen syöttäjänä tällä verkkosivustolla (esimerkiksi yhteydenottolomakkeessa) ihminen vai automaattinen ohjelma. Tätä varten reCAPTCHA analysoi verkkosivuston kävijän käyttäytymistä eri ominaisuuksien perusteella. Tämä analyysi alkaa automaattisesti heti, kun verkkosivuston kävijä tulee verkkosivustolle. Analyysia varten reCAPTCHA arvioi erilaisia tietoja (esimerkiksi IP-osoitteen, sen, kuinka kauan verkkosivustolla kävijä viipyy verkkosivustolla, tai käyttäjän tekemät hiirenliikkeet). Analyysin aikana kerätyt tiedot lähetetään Googlelle.

reCAPTCHA-skannaukset toimivat täysin taustalla. Verkkosivuston kävijöille ei ilmoiteta, että analyysi on käynnissä.

Tietoja tallennetaan ja analysoidaan tietosuojaselosteen Art. 6 para. 1 lit. f GDPR:n perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu suojella verkkotarjontaansa väärinkäytöksiltä, automatisoidulta nuuskimiselta ja roskapostilta. Jos vastaava suostumus (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen) on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja Google reCAPTCHA:sta löydät Googlen tietosuojasäännöistä ja Googlen käyttöehdoista seuraavien linkkien takaa: https://policies.google.com/privacy?hl=de ja https://policies. google.com /terms?hl=de .

 1. Maksupalvelujen tarjoajat ja sähköinen kaupankäynti

Tietojenkäsittely (asiakastiedot ja sopimukset)

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen oikeussuhteen perustamiseksi, sisällön määrittämiseksi tai muuttamiseksi (inventaariotiedot). Tämä perustuu art. 6 para. 1 lit. b GDPR:ään, joka sallii tietojenkäsittelyn sopimuksen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden täyttämiseksi. Keräämme, käsittelemme ja käytämme tämän verkkosivuston käyttöä koskevia henkilötietoja (käyttötiedot) vain siinä määrin kuin on tarpeen, jotta käyttäjä voi käyttää palvelua tai laskuttaa käyttäjää.

Asiakkaasta kerätyt tiedot poistetaan tilauksen valmistumisen tai liikesuhteen päättymisen jälkeen. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin säilytysaikoihin.

Tiedonsiirto sopimuksen tekemisen yhteydessä verkkokauppojen, jälleenmyyjien ja tavaroiden lähettämisen osalta.

Luovutamme henkilötietoja kolmansille osapuolille vain, jos se on tarpeen sopimuksen käsittelyn yhteydessä, esimerkiksi tavaroiden toimittamisesta vastaavalle yritykselle tai maksun käsittelystä vastaavalle pankille. Tietoja ei siirretä eteenpäin tai vain, jos olet nimenomaisesti antanut suostumuksesi tietojen siirtoon. Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman nimenomaista suostumustasi esimerkiksi mainostarkoituksiin.

Tietojen käsittelyn perusteena on Art. 6 Para. 1 kohdan b alakohta, joka sallii tietojenkäsittelyn sopimuksen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden täyttämiseksi.

Tietojen toimittaminen palveluja ja digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisen yhteydessä.

Luovutamme henkilötietoja kolmansille osapuolille vain, jos se on tarpeen sopimuksen käsittelyn yhteydessä, esimerkiksi maksujen käsittelystä vastaavalle pankille.

Tietoja ei siirretä eteenpäin tai vain, jos olet nimenomaisesti antanut suostumuksesi tietojen siirtämiseen. Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman nimenomaista suostumustasi esimerkiksi mainostarkoituksiin.

Tietojen käsittelyn perusteena on Art. 6 Para. 1 kohdan b alakohta, joka sallii tietojenkäsittelyn sopimuksen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden täyttämiseksi.

Raita

Tarjoamme tällä verkkosivustolla muun muassa maksamista Stripe-palveluilla. Palveluntarjoaja EU:n alueella oleville asiakkaille on Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanti (jäljempänä "Stripe").

Kun maksat Stripen kautta, maksutietosi välitetään Stripeen sivustollamme olevan käyttöliittymän kautta maksua varten. Voit lukea lisätietoja tästä Stripen tietosuojaselosteesta seuraavasta linkistä: https://stripe.com/de/privacy .

Tietosi välitetään Stripeen Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR:n perusteella (sopimusperusteinen käsittely) ja luotettavien ja turvallisten maksuprosessien käyttöä koskevan oikeutetun etumme perusteella (GDPR:n 6 artiklan 1 lit. f kohta).

PayPal

Tällä verkkosivustolla tarjoamme muun muassa PayPal-maksuja. Tämän maksupalvelun tarjoaja on PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä "PayPal").

Jos päätät maksaa PayPalin kautta, antamasi maksutiedot lähetetään PayPaliin.

Tietosi toimitetaan PayPalille yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan (suostumus) ja yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan (käsittely sopimuksen täyttämiseksi) perusteella. Sinulla on mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn milloin tahansa. Peruuttaminen ei vaikuta aiempien tietojenkäsittelytoimien tehokkuuteen.

Klarna

Tarjoamme tällä verkkosivustolla muun muassa maksamista Klarnan palveluilla. Palveluntarjoaja on Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi (jäljempänä "Klarna").

Klarna tarjoaa erilaisia maksuvaihtoehtoja (esim. osamaksuostot). Jos päätät maksaa Klarnan (Klarnan maksuratkaisu) avulla, Klarna kerää sinusta erilaisia henkilötietoja. Voit lukea lisätietoja tästä Klarnan tietosuojaselosteesta seuraavasta linkistä: https://www.klarna.com/de/datenschutz/ .

Klarna käyttää evästeitä optimoidakseen Klarnan maksuratkaisun käytön. Maksuratkaisun optimointi edustaa oikeutettua etua art. 6 para. 1 lit. f GDPR:n mukaisesti Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan päätelaitteellesi ja jotka eivät aiheuta vahinkoa. Ne pysyvät laitteessasi, kunnes poistat ne. Lisätietoja Klarnan evästeiden käytöstä löydät seuraavasta linkistä: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf .

Tietosi välitetään Klarnalle tietosuojalainsäädännön art. 6 para. 1 lit. a GDPR:n (suostumus) ja Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (käsittely sopimuksen täyttämiseksi). Sinulla on mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi tietojenkäsittelyyn milloin tahansa. Peruuttaminen ei vaikuta aiempien tietojenkäsittelytoimien tehokkuuteen.

Välitön pankkisiirto

Tällä verkkosivustolla tarjoamme muun muassa maksun "Sofortüberweisung". Tämän maksupalvelun tarjoaja on Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (jäljempänä "Sofort GmbH").

Sofortüberweisung-menettelyn avulla saamme Sofort GmbH:lta maksuvahvistuksen reaaliajassa ja voimme välittömästi aloittaa velvoitteidemme täyttämisen.

Jos olet päättänyt käyttää Sofortüberweisung-maksutapaa, lähetä Sofort GmbH:lle PIN-koodi ja voimassa oleva TAN-koodi, joiden avulla se voi kirjautua verkkopankkitilillesi. Sofort GmbH tarkistaa automaattisesti tilisi saldon kirjauduttuasi sisään ja suorittaa siirron lähettämääsi TAN-tunnusta käyttäen. Tämän jälkeen lähetät meille välittömästi vahvistuksen tapahtumasta. Kun olet kirjautunut sisään, myyntisi, tilinylitysluottorajasi sekä muiden tilien olemassaolo ja niiden saldot tarkistetaan automaattisesti.

PIN-koodin ja TAN-koodin lisäksi Sofort GmbH:lle välitetään syöttämäsi maksutiedot sekä henkilötiedot. Henkilötietojasi ovat etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero(t), sähköpostiosoite, IP-osoite ja muut maksujen käsittelyssä tarvittavat tiedot. Näiden tietojen toimittaminen on välttämätöntä, jotta henkilöllisyytesi voidaan todeta kiistatta ja jotta petosyritykset voidaan estää.

Tietosi toimitetaan Sofort GmbH:lle Sofort GmbH:n tietosuojalain (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (suostumus) ja Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (käsittely sopimuksen täyttämiseksi). Sinulla on mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn milloin tahansa. Peruuttaminen ei vaikuta aiempien tietojenkäsittelytoimien tehokkuuteen.

Yksityiskohtaiset tiedot maksusta välittömällä tilisiirrolla löytyvät seuraavista linkeistä: https://www.sofort.de/datenschutz.html ja https://www.klarna.com/sofort/ .

Suora maksu

Tällä verkkosivustolla tarjoamme muun muassa Paydirektin kautta tapahtuvaa maksamista. Tämän maksupalvelun tarjoaja on Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Saksa (jäljempänä "Paydirekt").

Jos maksat Paydirektin kautta, Paydirekt kerää erilaisia maksutapahtumatietoja ja välittää ne pankkiin, jossa olet rekisteröitynyt Paydirektiin. Maksamiseen tarvittavien tietojen lisäksi Paydirekt voi kerätä muita tietoja osana maksutapahtuman käsittelyä, esim. B. Toimitusosoite tai ostoskorin yksittäiset kohteet.

Tämän jälkeen Paydirekt todentaa tapahtuman käyttämällä pankin tähän tarkoitukseen tallentamaa todentamismenettelyä. Maksusumma siirretään tililtäsi meidän tilillemme. Meillä tai kolmansilla osapuolilla ei ole pääsyä tilisi tietoihin.

Tietosi siirretään Paydirektille Paydirektin tietosuojakäytännön perusteella. 6 para. 1 lit. a GDPR (suostumus) ja Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (käsittely sopimuksen täyttämiseksi). Sinulla on mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi tietojenkäsittelyyn milloin tahansa. Peruuttaminen ei vaikuta aiempien tietojenkäsittelytoimien tehokkuuteen.

Yksityiskohtaiset tiedot maksamisesta Paydirektin avulla löytyvät Paydirektin yleisistä käyttöehdoista ja tietosuojamääräyksistä osoitteessa: https://www.paydirekt.de/agb/index.html .

Digistore24

Digistore24 tarjoaa joitakin tuotteitamme, palveluitamme ja sisältöämme jälleenmyyjänä. Toimittaja ja sopimuskumppani on Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Strasse 32, 31139 Hildesheim. Digistore24 GmbH vastuullisena osapuolena selittää omassa tietosuojaselosteessaan, mitä tietoja Digistore24 tallentaa ja käsittelee, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Lisätietoja löydät Digistore24:n tietosuojaselosteesta: https://www.digistore24.com /dataschutz .

 1. Omat palvelut

Hakijatietojen hallinta

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden hakea (esimerkiksi sähköpostitse, postitse tai sähköisen hakulomakkeen kautta). Seuraavassa kerromme sinulle hakuprosessin yhteydessä kerättyjen henkilötietojesi laajuudesta, tarkoituksesta ja käytöstä. Vakuutamme sinulle, että tietojesi kerääminen, käsittely ja käyttö tapahtuu sovellettavan tietosuojalainsäädännön ja kaikkien muiden oikeudellisten säännösten mukaisesti ja että tietojasi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.

Tiedonkeruun laajuus ja tarkoitus

Jos lähetät meille hakemuksen, käsittelemme siihen liittyviä henkilötietojasi (esimerkiksi yhteys- ja viestintätietojasi, hakemusasiakirjoja, työhaastattelumuistiinpanoja jne.) siinä määrin kuin on tarpeen, jotta voimme tehdä päätöksen hakemuksen laatimisesta. työsuhteen perustamisesta. 6 kohta. 1 lit. b GDPR (yleinen sopimuksen alkaminen) ja, jos olet antanut suostumuksesi, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Henkilötietojasi luovutetaan yrityksessämme vain henkilöille, jotka osallistuvat pyyntösi käsittelyyn.

Jos pyyntö hyväksytään, toimittamasi tiedot tallennetaan tietojenkäsittelyjärjestelmiimme BDSG-uudistuksen 26 §:n ja yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella työsuhteen hoitamista varten.

Tietojen säilytysaika

Jos emme voi tehdä sinulle työtarjousta, hylkäät työtarjouksen tai peruutat hakemuksesi, pidätämme oikeuden säilyttää toimittamasi tiedot oikeutettujen etujemme perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) enintään 6 kuukauden ajan hakuprosessin päättymisestä (hakemuksen hylkääminen tai peruuttaminen). Tämän jälkeen tiedot poistetaan ja fyysiset hakemusasiakirjat tuhotaan. Säilytystä käytetään erityisesti todisteena oikeusriitatapauksissa. Jos on selvää, että tietoja tarvitaan kuuden kuukauden määräajan päätyttyä (esimerkiksi lähestyvän tai vireillä olevan oikeuskäsittelyn vuoksi), ne poistetaan vain, jos säilytyksen tarkoitus ei enää täyty.

Tietoja voidaan säilyttää myös pidempään, jos olet antanut siihen suostumuksesi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta) tai jos lakisääteiset säilytysvelvoitteet estävät tietojen poistamisen.

Hakijoiden joukkoon ottaminen.

Jos emme tee sinulle työtarjousta, saatamme sisällyttää sinut hakijavalikoimaamme. Jos hakemus hyväksytään, kaikki hakemusasiakirjat ja tiedot siirretään hakijapooliin, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä, jos sopivia avoimia työpaikkoja on tarjolla.

Hakijoiden joukkoon sisällyttäminen tapahtuu yksinomaan nimenomaisen suostumuksesi perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista, eikä sillä ole yhteyttä käynnissä olevaan hakuprosessiin. Asianomainen voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Tällöin tiedot poistetaan peruuttamattomasti hakijoista, jos tietojen säilyttämiselle ei ole oikeudellisia perusteita.

Hakijaryhmän tiedot poistetaan peruuttamattomasti viimeistään kahden vuoden kuluttua suostumuksen antamisesta.

Esiintymiset sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisten verkostojen suorittama tietojenkäsittely

Ylläpidämme julkisesti saatavilla olevia profiileja sosiaalisissa verkostoissa. Käyttämämme sosiaaliset verkostot löytyvät yksityiskohtaisesti alta.

Sosiaaliset verkostot, kuten Facebook, Twitter jne. Ne voivat yleensä analysoida käyttäjäkäyttäytymistäsi integroidusti, kun vierailet niiden verkkosivustolla tai verkkosivustolla, johon on integroitu sosiaalisen median sisältöä (esimerkiksi tykkää-painikkeita tai mainosbannereita). Vierailu sosiaalisen median sivustollamme käynnistää lukuisia tietosuojaan liittyviä käsittelytoimia. Yksityiskohtaisesti:

Jos olet kirjautuneena sosiaalisen median tilillesi ja vierailet sosiaalisessa mediassamme, sosiaalisen median portaalin ylläpitäjä voi liittää tämän vierailun käyttäjätiliisi. Henkilötietosi voidaan kuitenkin tallentaa myös, jos et ole kirjautunut sisään tai sinulla ei ole käyttäjätiliä kyseisessä sosiaalisen median portaalissa. Tällöin nämä tiedot kerätään esimerkiksi loppulaitteeseesi tallennettujen evästeiden avulla tai tallentamalla IP-osoitteesi.

Näin kerättyjen tietojen avulla sosiaalisen median portaalien ylläpitäjät voivat luoda käyttäjäprofiileja, joihin tallennetaan mieltymyksesi ja kiinnostuksen kohteesi. Tällä tavoin sinulle voidaan näyttää kiinnostuksen mukaan määräytyvää mainontaa sekä kyseisen sosiaalisen median verkoston sisällä että sen ulkopuolella. Jos sinulla on tili kyseisessä sosiaalisessa verkostossa, kiinnostukseen perustuvaa mainontaa voidaan näyttää kaikilla laitteilla, joihin olet kirjautunut tai joihin olet kirjautunut.

Huomaa myös, että emme voi seurata kaikkia sosiaalisen median portaalien käsittelytoimia. Palveluntarjoajasta riippuen sosiaalisen median portaalien ylläpitäjät voivat suorittaa muita käsittelytoimia. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät kunkin sosiaalisen median portaalin käyttöehdoista ja tietosuojasäännöistä.

Oikeusperusta

Sosiaalisissa verkostoissa esiintymisemme on taattava mahdollisimman suuri läsnäolo Internetissä. Tämä on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu. Sosiaalisten verkostojen käynnistämät analysointiprosessit voivat perustua erilaisiin oikeusperustoihin, jotka sosiaalisten verkostojen ylläpitäjien on määriteltävä (esim. DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu suostumus).

Vastuu ja oikeuksia koskeva vaatimus

Jos vierailet jossakin sosiaalisen median sivustossamme (esim. Facebookissa), olemme yhdessä sosiaalisen median alustan ylläpitäjän kanssa vastuussa vierailun aikana käynnistetyistä tietojenkäsittelytoiminnoista. Periaatteessa voit käyttää oikeuksiasi (tiedotus, oikaisu, poisto, käsittelyn rajoittaminen, tietojen siirrettävyys ja valitus) sekä meitä että kyseisen sosiaalisen median portaalin operaattoria vastaan (esimerkiksi Facebookia vastaan).

Huomaathan, että huolimatta yhteisestä vastuusta sosiaalisen median portaalien ylläpitäjien kanssa, meillä ei ole täyttä vaikutusvaltaa sosiaalisen median portaalien tietojenkäsittelytoimintoihin. Valintamme perustuvat pitkälti kyseisen palveluntarjoajan yrityspolitiikkaan.

Varastoinnin kesto

Tiedot, jotka olemme keränneet suoraan sosiaalisen median kautta, poistetaan järjestelmistämme heti, kun niiden tallentamisen tarkoitusta ei enää sovelleta, pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tallentamiseen tai kun tietojen tallentamisen tarkoitusta ei enää sovelleta. Tallennetut evästeet pysyvät loppulaitteessasi, kunnes poistat ne. Pakolliset lakisääteiset säännökset, erityisesti säilytysajat, eivät vaikuta niihin.

Emme voi vaikuttaa tietojesi säilytysaikaan, sillä sosiaalisten verkostojen ylläpitäjät tallentavat ne omiin tarkoituksiinsa. Lisätietoja saat suoraan sosiaalisten verkostojen ylläpitäjiltä (esim. niiden tietosuojaselosteesta, ks. alla).

Sosiaaliset verkostot yksityiskohtaisesti

Facebook

Meillä on profiili Facebookissa. Palvelun tarjoaja on Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti. Facebookin mukaan kerättyjä tietoja siirretään myös Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansiin maihin.

Olemme tehneet Facebookin kanssa sopimuksen yhteisestä käsittelystä (Controller Addendum). Tässä sopimuksessa määritellään, mistä tietojenkäsittelytoiminnoista me tai Facebook olemme vastuussa, kun vierailet Facebook-sivullamme. Voit tutustua tähän sopimukseen seuraavasta linkistä: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum .

Voit säätää mainosasetuksiasi itsenäisesti käyttäjätililläsi. Voit tehdä tämän napsauttamalla seuraavaa linkkiä ja kirjautumalla sisään: https://www.facebook.com/settings?tab=ads .

Yksityiskohdat löytyvät Facebookin tietosuojaselosteesta: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Instagram

Meillä on profiili Instagramissa. Palveluntarjoaja on Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Yksityiskohdat siitä, miten he käsittelevät henkilötietojasi, löydät Instagramin tietosuojaselosteesta: https://help.instagram .com/519522125107875 .

Pinterest

Meillä on profiili Pinterestissä. Operaattori on Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest"). Yksityiskohdat siitä, miten he käsittelevät henkilötietojasi, löydät Pinterestin tietosuojakäytännöstä: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy .

alphora.de 2020 | Jälki Tietosuoja Evästeasetukset

0
  0
  Sinun ostoskorisi
  Ostoskorisi on tyhjäPalaa kauppaan