Vilkår og betingelser

1. Grunnleggende bestemmelser

1.1. Tech Solutions Deliveries, Services and Offerings. transactions with Gamecardshop (hereinafter “seller”) are made exclusively on the basis of these terms and conditions (hereinafter “GTC”). Therefore, they also apply to all future business relationships, even if they are not expressly agreed upon again. The buyer’s (hereinafter, the “customer”) references to its terms and conditions are contradicted.

1.2. Disse vilkårene gjelder både for forbrukere (§ 13 BGB) og næringsdrivende (§ 14 BGB). Hvis følgende vilkår og betingelser ikke inneholder en egen merknad, gjelder alle vilkår likt for kontrakter med entreprenører og forbrukere.

1.3. Tillegg eller endringer av vilkårene krever skriftlig bekreftelse fra transportselskapet. Originalen av innkjøpsordren er avgjørende for innholdet i kontrakten.

1.4. Vi kan gjøre endringer i design og form på varene, forutsatt at disse endringene ikke er av grunnleggende art og at kontraktens formål ikke begrenses vesentlig.

1.5 Ved å plassere bestillingen i samsvar med punkt 2.2 aksepterer kunden disse vilkårene.

2. Inngåelse av kontrakten

2.1. Kontraktens gjenstand er salg av nedlastbare produkter (digitalt innhold som ikke leveres på en fysisk databærer, for eksempel digitalt tilgjengelige produktnøkler, tilgangskoder eller annen digitalt tilgjengelig informasjon) inkludert tilhørende lisenser. Ved å plassere det respektive nedlastingsproduktet på nettstedet vårt, gir vi kunden et bindende tilbud om å inngå en kontrakt på de betingelsene som er angitt i varebeskrivelsen.

2.2. I tilfelle en kontrakt for levering av digitale varer, i tilfelle en kontrakt for levering av programvare (heretter: "programvarekjøp"), skylder selgeren den permanente overføringen av programvaren som er spesifisert i lisenssertifikatet i objektkoden. Selgeren er ansvarlig for å påpeke muligheten for å laste ned programvaren og levere en trykt eller nedlastbar versjon av den tilhørende brukerdokumentasjonen. Før full betaling av kjøpesummen i samsvar med punkt 8 er den leverte brukerdokumentasjonen underlagt selgerens eiendomsforbehold. Beskrivelsen av det respektive produktet i den respektive nettbutikken eller markedsplassen til selgeren er avgjørende for programvarens art. Selgeren må også innvilge rettigheter i henhold til punkt 4.8.

2.3. Kontrakten inngås via det elektroniske handlekurv-systemet: kunden legger de valgte produktene i den virtuelle handlekurven og gjennomfører den elektroniske bestillingsprosessen. Ved å klikke på knappen for å fullføre bestillingsprosessen, inngår kunden et juridisk bindende kontraktstilbud om produktene i handlekurven. Kunden kan også sende tilbudet til selgeren via e-post.

2.4. Selgeren kan akseptere kundens tilbud innen fem dager ved å be kunden om å betale etter bestillingen. Dette inkluderer også valg av betalingsmåte i bestillingsprosessen, der betaling skjer før de bestilte produktene sendes. Perioden for aksept av tilbudet begynner dagen etter at tilbudet er sendt av kunden og slutter på slutten av den femte dagen etter at tilbudet er sendt. Hvis selgeren ikke aksepterer kundens tilbud innen den nevnte perioden, vil det bli ansett som en avvisning av tilbudet med det resultat at kunden ikke lenger vil være bundet av sin intensjonserklæring.

2.5. Behandlingen av bestillingen og overføringen av all informasjon som kreves i forbindelse med kontraktsinngåelsen utføres via e-post, i likhet med levering av nedlastbare produkter. Kunden må derfor sørge for at e-postadressen som er oppgitt til oss, er korrekt og at SPAM-filtre ikke hindrer mottak av e-post.

3. Angrerett

3.1. Forbrukere har generelt angrerett.

3.2. Du finner mer informasjon om angreretten i selgerens angrerettvilkår.

3.3. You have the right to revoke this contract within a lifetime from the day of the conclusion of the contract without giving any reason, but not before receipt of the goods and the cancellation policy in text form by e-mail.

4. Garanti

4.1. Lovbestemte garantirettigheter gjelder.

4.2. Kunden blir bedt om å kontrollere varens integritet og åpenbare mangler umiddelbart etter levering og rapportere eventuelle klager til oss så snart som mulig. Hvis kunden ikke overholder dette, har dette ingen innvirkning på hans juridiske garantikrav.

4.3. Når det gjelder varens kvalitet, skal bare vår egen informasjon og produsentens produktbeskrivelse anses som avtalt, men ikke andre annonser, offentlige kampanjer og produsentens uttalelser.

4.4. Garantiperioden er ett år fra levering av varene. Den reduserte perioden gjelder ikke:

 • Skader som urettmessig kan tilskrives oss som følge av skade på liv, kropp eller helse og andre skader forårsaket forsettlig eller ved grov uaktsomhet;
 • i den grad vi svikaktig har skjult mangelen eller har påtatt oss en garanti for varens tilstand;
 • i tilfelle lovbestemte regressrettigheter du har mot oss i forbindelse med garantirettigheter.

4.5. Hvis kunden nekter selgerens levering av en annen grunn enn en vesentlig mangel som alvorlig begrenser bruken eller gjør den umulig, selv om selgeren har erklært seg villig til å oppfylle, er kunden i mislighold av aksept. Godkjennelse av levering kan ikke nektes på grunn av ubetydelige mangler.

4.6. Garantien dekker ikke feil som skyldes feil bruk, systemkomponenter som er endret i strid med kontraktsgrunnlaget, bruk av utilstrekkelige organisatoriske midler, bruk i et maskinvare- eller programvaremiljø som ikke oppfyller kravene i lisenssertifikatet, uvanlige driftsforhold eller inngrep i systemet fra kunder eller tredjeparter. Hvis varene brukes i forbindelse med tredjepartsenheter, eksisterer en garanti for funksjons- og ytelsesfeil bare hvis slike feil også oppstår uten slik tilkobling, eller hvis kompatibilitet med disse elementene er en del av den kontraktsmessig avtalte kvaliteten.

4.7. Hvis en leveranse er mangelfull, kan selgeren velge å avhjelpe mangelen (retting) eller levere en mangelfri vare (omlevering). I sistnevnte tilfelle er kunden forpliktet til å returnere den mangelfulle varen på forespørsel fra selgeren i samsvar med lovbestemmelsene. Hvis kunden er en forbruker, gjelder forrige setning med det forbehold at bruken ikke må overføres eller erstattes for verdien. Kunden må gi selgeren tid og mulighet til ytterligere ytelse, spesielt for utbedring.

 • Tildeling av rettigheter i en programvareleveringskontrakt
 1. Punkt 4.8. gjelder utelukkende for kontrakter for kjøp av programvare i samsvar med punkt 2.2.
 2. Ved full betaling av kjøpesummen får kunden en ikke-eksklusiv og ubegrenset rett til å bruke varene i det omfang som er gitt i kontrakten. Selgeren kan gi midlertidig tillatelse til bruk av varene selv før dette tidspunktet. Varene kan bare brukes samtidig av et maksimalt antall fysiske personer som tilsvarer varene som er kjøpt av kunden. Tillatt bruk inkluderer å installere programvaren, laste den inn i hovedminnet og bruke den som tiltenkt av kunden. Kunden har ikke i noe tilfelle rett til å leie ut eller viderelisensiere de kjøpte varene, reprodusere dem offentlig eller gjøre dem tilgjengelige via kabel eller trådløst, eller gjøre dem tilgjengelige for tredjeparter mot betaling eller gratis. Klausul 4.9 c) forblir upåvirket.
 3. Kunden har rett til å lage en sikkerhetskopi av programvaren om nødvendig for å sikre fremtidig bruk.
 4. Kunden har rett til permanent å overføre den kjøpte kopien av programvaren til en tredjepart ved levering av dokumentasjonen. I dette tilfellet vil du helt slutte å bruke programvaren, slette alle installerte kopier av programvaren fra datamaskinene dine og slette alle kopier på andre databærere eller overlevere dem til selgeren, med mindre du er juridisk forpliktet til å beholde dem i en lengre periode. På selgerens forespørsel vil kunden skriftlig bekrefte at de ovennevnte tiltakene er fullstendig utført eller, om nødvendig, forklare årsakene til lengre lagring. I tillegg vil kunden uttrykkelig avtale med tredjeparten å overholde omfanget av tildelingen av rettigheter i samsvar med dette punkt 4.9. Det er ikke tillatt å dele opp kjøpte volumpakker.

5. Priser og betalingsbetingelser

5.1. Med mindre annet er angitt i selgerens produktbeskrivelse, er de oppgitte prisene totalpriser inkludert lovbestemt merverdiavgift. Eventuelle ekstra leverings- og fraktkostnader er spesifisert separat i beskrivelsen av det respektive produktet.

5.2. For forsendelser til land utenfor Den europeiske union kan det i enkelte tilfeller oppstå tilleggskostnader som selgeren ikke er ansvarlig for, og som bæres av kunden. Dette omfatter for eksempel kostnader for pengeoverføringer fra banker (f.eks. overføringsgebyrer, vekslingsgebyrer) eller importavgifter eller skatter (f.eks. toll). Slike kostnader kan også påløpe i forbindelse med pengeoverføringen dersom leveransen ikke skjer til et land utenfor EU, men kunden betaler fra et land utenfor EU.

5.3. Betalingsmåten(e) vil bli kommunisert til kunden i selgerens nettbutikk eller på den respektive markedsplassen.

5.4. Dersom det er avtalt forskuddsbetaling ved bankoverføring, forfaller betalingen umiddelbart etter kontraktsinngåelsen, med mindre partene har avtalt en senere forfallsdato.

5.5. Ved betaling med en betalingsmetode som tilbys av betalingstjenesteleverandøren PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter: "PayPal"), behandles betalingen via PayPal, underlagt PayPals vilkår for bruk, tilgjengelig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller, hvis kunden ikke har en PayPal-konto, i henhold til vilkårene for betalinger uten PayPal-konto, tilgjengelig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5.6. Hvis kunden er i mislighold, har vi rett til å kreve renter i henhold til den satsen forretningsbankene krever for åpne kassakreditter, men minst 4% over Bundesbanks diskonto, pluss gjeldende lovbestemt merverdiavgift. Renter forfaller til betaling umiddelbart.

6. Leverings- og leveringsbetingelser

6.1. Det digitale innholdet gjøres tilgjengelig for kunden i elektronisk form i form av en nedlastingslenke. Produktnøkler sendes til kunden via e-post.

 

 1. Forbehold av eiendomsrett

7.1. Vi forbeholder oss eiendomsretten til varene inntil alle krav vi har krav på fra forretningsforbindelser med kunden er betalt i sin helhet.

7.2. Bekreftelsen av eiendomsforbeholdet utgjør ikke en tilbaketrekking fra kontrakten. Vi har imidlertid rett til å avhende varene som det ble gjort krav på eiendomsforbehold for på annen måte etter en rimelig periode og levere de samme eller tilsvarende varene til kunden etter full betaling av kjøpesummen.

 

8. Avsluttende bestemmelser

8.1. Kontraktspartneren har bare rett til å overdra rettigheter og krav fra kontraktsforholdet til tredjeparter med forutgående skriftlig samtykke fra selgeren. § 354a HGB påvirkes ikke; § 354a HGB gjelder ikke for forbrukere.

8.2. Ved starten av forretningsforholdet vil kundeopplysninger, som også kan være personopplysninger, bli lagret og, i den grad det er nødvendig for utførelsen av bestillingen, behandlet og overført.

8.3. Det er utelukkende tysk rett som gjelder, med unntak av FNs kjøpsrett og henvisninger til internasjonal prosess- og privatrett. For forbrukere gjelder dette lovvalget bare i den utstrekning ufravikelige bestemmelser i loven i den staten der forbrukeren har sitt vanlige bosted, gir bredere beskyttelse.

8.4. Det eksklusive vernetinget for alle tvister som oppstår som følge av og i forbindelse med kontraktene som disse vilkårene gjelder for, er selgerens hovedkontor; selgeren har imidlertid rett til å saksøke kunden ved ethvert lovlig tillatt verneting. Denne bestemmelsen gjelder ikke for forbrukere

You were not leaving your cart just like that, right?

Enter your details below to save your shopping cart for later. And, who knows, maybe we will even send you a sweet discount code :)

nb_NONB
0
  0
  Handlekurven din
  Handlekurven din er tomGå tilbake til Butikk